Menu
EUR

Technische informatie

Voor meer info zie ook de rubriek gebruiksaanwijzing en de rubriek Accu & werking.
    

BELANGRIJK! 
Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent hoe u met het product moet omgaan. Bewaar altijd de aankoop bon want deze heeft u nodig bij een eventuele garantie aanvraag. Voor informatie kunt u ons altijd bellen op 073-6445734 of mailen naar [email protected]. De garantie gaat in op de datum die op de factuur staat. Op al onze accu's zit natuurlijk garantie: algemeen Dynac 2 jaar, LP motor 6 maanden op fabrieksfouten, materiaal fouten en productie fouten, NIET op capaciteit verlies, gebruikersfouten of (in)directe vervolgschade van de klant of derde.


WAT IS ROOD EN WAT IS ZWART?
ROOD = + (positief / spanning / stroom). 
ZWART = - (massa / aarde).
Let op! Zorg er ten alle tijde voor dat de rode kabel of accuklem (stroom) nergens tegenaan komt, want dan ontstaat er kortsluiting wat kan leiden tot schade aan accu of ander apparatuur. Als u een accu wil demonteren maak dan altijd eerst de - los dan pas de +. Bij montage is het eerst de + vast en als laatste de - aansluiten.


UITLEG VAN HET MAGIC-EYE:
Onderhoudsvrije gesloten accu’s zijn vaak voorzien van een Magic-eye, dit is een groen oog wat aan de bovenkant van de accu zit. Het Magic eye heeft 3 standen namelijk groen, transparant en zwart, hieraan kun je zien of de accu nog voldoende of onvoldoende geladen is.

     • -GROEN is de accu direct gebruiksklaar.
     • -ZWART moet de accu direct geladen worden. 
     • -TRANSPARANT moet de accu vaak vervangen worden.

Nu wordt steeds vaker afgestapt van het Magic eye omdat het vaak niet de juiste status aangeeft, dit komt mede doordat het oog maar in 1 van de 6 cellen hangt. U kunt dus niet altijd zomaar uitgaan van het oog en vaak kunt u het beste meten, want meten = weten en dat is het beste. Dit kunnen wij natuurlijk altijd voor u doen.WAT BETEKENT SMF en MF?
-Een SMF of MF (Sealed Maintenance Free) betekent dat de accu gesloten onderhoudsvrij is. Dit type accu’s kun je niet meer bijvullen (gesloten) en hoeft u niet meer bij te vullen (onderhoudsvrij), deze accu's worden in de fabriek gevuld, geladen en gesloten (Sealed) hierdoor ontstaat een accu die je nooit meer hoeft of nooit meer mag / kan bijvullen en openen. Als het gaat om SMF lood accu’s dan zijn ze in de fabriek zo afgevuld dat er voldoende vloeistof in zit voor de hele levensduur van de accu. Deze types mogen ook niet geopend en bijgevuld worden. Voor alle types (Lood, AGM, GEL, VRLA, Lithium) is het wel belangrijk dat u ze regelmatig oplaad met een geschikte lader of druppellader want onderhoudsvrij betekent helaas niet dat u niets meer hoeft te doen, een accu heeft namelijk ook een lichte ontlading van zichzelf en moet daarom met regelmaat bijgeladen worden. Een volle accu is altijd het beste. In SMF en MF accu's zit vloeibaar accuzuur en daarom zit er altijd een overdruk ventiel op, daarom moet de ruimte waar deze accu's in staan altijd geventileerd zijn.


WAT BETEKENT Ah?
De meettechniek van accu´s wordt aangeduid met Ah en Ah staat voor ampère uur en geeft de elektrische lading aan. Dus als er 100Ah (20h) op de accu staat dan kan de accu over 20 uur 100 Ah afgeven, dat is dan een gemiddelde van 5 A gemeten over 20 uur. Zorg er wel voor dat de accu niet te diep ontladen wordt en zorg ervoor dat je een ruime marge hebt zie de tabel in algemene gebruiksaanwijzing.


WAT BETEKENT 5h, 10h en 20h?

In Europa wordt meestal de capaciteit weergegeven in 20 uur, dit zie je vaak op Semi tractie, AGM semi tractie, Deep cycle en GEL accu’s. Dit geeft de capaciteit aan bij een ontlading over 20 uur, de 5h en 10h zijn in principe hetzelfde alleen over een andere tijd gemeten. Dus als u een 12 volt accu heeft van 100 ah dan levert de accu 20 uur (100A : 20u) lang gemiddeld 5 ampère. Bij een grotere / hogere afname wordt de tijd korter.


WAT BETEKENT CCA?

CCA staat voor Cold Cranking Amps en geeft het amperage weer bij -18 graden en dat 30 seconde lang dit is het belangrijkste getal om een auto te starten. Het geeft de kracht van de accu weer om te starten en vaak spreekt men dan over startstroom of piekstroom.


HOE MOET IK ZUUR WEGEN?
Zuurwegen kan alleen bij accu’s met accuzuur en als er vuldoppen in zitten, open nooit een onderhoudsvrije gesloten accu. Waarom zuurwegen: hiermee kun je kijken of een accu geladen is, deze celsluiting heeft of dat de accu slecht is onderhouden en gesulfateerd is. Met de zuurweger kun je het soortelijk gewicht meten van het zuur en kun je zien of de vloeistof helder of juist troebel is. Als de accu geladen is zal het ongeveer 1.29 zijn op de zuurmeter (1.29 kg per liter) en bij 1.13 is de accu leeg. Als het zuur troebel is heeft u de accu niet goed onderhouden / opgeladen of vaak te diep ontladen. Het beste kunt u bij de accu eerst het vloeistof niveau controleren, dan de accu opladen, dan een nacht laten staan en dan meten, is er dan een cel die niets aangeeft en de andere 5 geven 1.29 aan dan wijst dat vaak op celsluiting. UITLEG VAN AGM ACCU'S:
AGM betekent: Absorbing Glass Material wat simpel gezegd betekent dat er tussen de loodplaten een glasvezel (Glass) zit waar men het zuur overheen giet, de glasvezel neemt het zuur op (Absorbing) een beetje vergelijkbaar als bij een spons waardoor je een soort gel krijgt en het zuur niet meer vloeibaar is (Dit is natuurlijk even simpel uitgelegd om er een beeld van te krijgen, maar het is natuurlijk veel complexer maar dan is het niet meer te begrijpen). Het grote voordeel is dat je deze accu nooit meer hoeft bij te vullen, gasdicht, lekvrij en zelfs op de zijkant gemonteerd kunnen worden. Omdat de AGM ook van betere kwaliteit is kun je deze accu’s wel tot 80% ontladen.


UITLEG VAN SLA ACCU'S:
SLA betekent Sealed Lead Acid dit komt men vaak tegen bij de kleinere accu’s zoals bij motoren en is een gesloten onderhoudsvrij en lekvrije lood accu waar het accuzuur niet meer vloeibaar is. Dit type accu wordt op de fabriek gevuld, geladen en gesloten. Dit is vergelijkbaar met een AGM motor accu met zuurpakket.


UITLEG VAN VRLA ACCU'S:
Dit is ongeveer hetzelfde als bij SLA en zie je bij grotere accu’s. Deze zijn ook gesloten onderhoudsvrij en gasdicht en het accuzuur is niet meer vloeibaar. Ook deze worden op de fabriek gevuld, verzegeld / gesloten en geladen. Valve Regulated Lead Acid vrij vertaald wil dit zeggen: een door een ventiel (niet zichtbaar overdrukventiel) geregelde lood zuur accu. VRLA is er in AGM en GEL. Deze accu's worden veel gebruikt in de zorg, computers, alarm, beveiliging enz. en kunnen goed tegen ontladen en opladen.


WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN START EN SEMI-TRACTIE?
Een start accu geeft het al aan dat hij bedoeld is om voor het starten van een voertuig of motor. De start accu is zo gemaakt dat deze kort een hoge stroom geeft, soms zegt men wel startstroom of piekstroom en het wordt meestal aangegeven met EN CCA … De dynamo zorgt ervoor dat de accu altijd vol is omdat deze accu niet tegen ontladen kan zoals een semi tractie accu. Bij een semi tractie accu is het juist andersom, die kan langere tijd een constante stroom leveren zonder kapot te gaan en afhankelijk van het type kun je die tot wel 50 – 80 % ontladen worden. Bij de grote van een semi tractie accu wordt gesproken over .. Ah/20h, dit is een bepaalde meettechniek die gebruikt wordt.


STROOM BEREKENEN:
Volt, watt, ampère allemaal termen die je nodig hebt om te berekenen hoeveel of hoelang je stroom kunt gebruiken. Er zijn diverse factoren die een rol spelen zoals de temperatuur en de hoe snel de stroom geleverd moet worden maar dat gebruiken we even niet in het voorbeeld hieronder omdat het dan veel te ingewikkeld wordt. Als u bijvoorbeeld een elektromotor heeft van 12 volt en 120 watt dan is het als volgt: 120 watt : 12 volt = 10,0 Ampère, dus elk uur dat de motor draait heeft u 10,0 Ampère nodig oftewel 10,0 Ah. Als u nu de motor 4 uur wil laten draaien dan wordt het 4 x 10,0 Ah = 40,0 Ah dat is dan het verbruik. Als je nu een semi tractie accu neemt die 50% ontladen mag worden dan moet je er dus wel het getal verdubbelen en zorg ervoor dat je wat overcapaciteit hebt, dus 2 x 40 Ah = 80 Ah + wat overcapaciteit want de accu blijft niet nieuw dan zou een 105 ah semi tractie een perfecte accu zijn. Te weinig capaciteit is altijd slecht voor de accu, het verkort de levensduur aanzienlijk. Nogmaals dit is een indicatie zonder diverse factoren en het is ervoor om een idee te krijgen van hoe het ongeveer werkt. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.


WAT BETEKENT LAY-OUT?
Met de lay-out wordt aangegeven wat de positie van de accu polen is en welke de + en - zijn. Hieronder ziet u de meest voorkomende varianten.

Lay-out overzicht van: Start, SHD, Semi-tractie, Agm semi-tractie, Gel, Marine accu's. 


Lay-out overzicht van motor accu's:


WAT BETEKENT TERMINAL?
Met terminal worden de verschillende accu polen mee weergegeven, 1= dikke accu polen, 3= dunne accu polen vaak bij Japanners, 19= platte polen vaak bij de wat oudere Ford en diverse machines, 21= zijpolen met schroefdraad meestal bij Amerikanen.WAT BETEKENT HOLD DOWN?
Sommige Accu’s hebben onder een rand (bodemvoet) waar deze mee vastgezet kan worden. Er zijn verschillende maten van randen, hieronder ziet u er enkele.DE VERSCHILLENDE MOTOR ACCU AANSLUITINGEN:
Bij motoren zijn er meerdere terminals, hieronder een overzicht.DE VERSCHILLENDE VRLA TERMINALS (AANSLUITINGEN):
 Hieronder zie je een overzicht van de LPC en LPG terminals.WELKE ACCULADER HEB IK NODIG?
Vaak als men een accu wil opladen wordt er zomaar even een lader aangehangen of men denkt: ik laad de accu wel tijdens het rijden / varen met de dynamo. Accu’s laden met de dynamo is alleen voor de start accu, voor de huishoud accu’s is dit zeer minimaal, je laad bij wat je verbruikt tijdens de reis maar een accu die half vol is krijg je nooit vol met de dynamo daarom zal je dan de accu met een lader moeten vol laden.

Door de steeds beter wordende technieken ontstaan er ook steeds specifiekere accu’s die u raad het al ook een specifieke lader nodig hebben. Wat nog meer belangrijk is het voltage en natuurlijk ook het amperage. Als eerste moet u er natuurlijk op letten dat de lader het juiste voltage kan laden 6v, 12v, 24v, 36v, 48v. Dan kijkt u of de lader ook geschikt is voor de te laden accu. Vaak kun je op een lader meerdere standen instellen met de [MODUS] knop. Dit wordt dan vaak met een icoontje of met de woorden WET, LEAD ACID, LOOD, AGM, GEL of DRY aangegeven, als dat niet is / kan zijn de mogelijkheden meestal zeer beperkt en zal je AGM, GEL, VRLA en lithium accu’s niet kunnen laden, vaak kun je dan alleen lood accu’s laden.

Het volgende wat belangrijk is het amperage (Ah) oftewel het laadbereik, u zult begrijpen dat u met een lader van een motor fiets geen huishoud accu van 230 ah kunt laden, gebruikelijk is het de regel dat de lader minimaal 10% (maximaal 30%) van de accucapaciteit moet zijn, dat betekent bij een accu van 100 ah dat de lader minimaal 10 ampère moet zijn. Bij een te grote lader blaast u de accu op en bij een te klein krijgt u de accu niet vol en sulfateert de accu, in beide gevallen loopt de accu ernstige schade op en gaat die kapot, dit is aantoonbaar en hierbij komt de garantie te vervallen. Bij uitval van accu’s is de oorzaak meestal een verkeerde lader.

De praktijk laat zien dat als de accu's niet meer goed functioneren de accu's of op leeftijd zijn of dat ze verkeerd geladen zijn, onder verkeerd geladen verstaan wij:
-Niet of vergeten te laden
-Veel te kleine of te grote acculader
-Een lader die niet geschikt is voor de soort accu die geladen wordt
-Een defecte spanningsregelaar (veel te hoge of veel te lage laadspanning)
Een accu kan natuurlijk ook een fabrieksfout hebben ook wel celsluiting genoemd, u merkt dan binnen 1-3 maanden dat de accu het begeeft en met een simpele test is dat ook te meten. Het percentage fabrieksfouten is door de vele controles en extra metingen wel zeer klein.

Accu’s die een speciale lader nodig hebben staan hier nog even op een rijtje:

     • LOOD - laad modus: lead-acid, wet, car
     • AGM semi tractie - laad modus: AGM of GEL stand
     • GEL - laad modus: GEL stand.
     • VRLA - SPE lader, hoort en zit bijna altijd standaard bij het apparaat en is afgestemd op de huidige accu's.
     • LITHIUM - speciale lithium lader.
     • DEEP CYCLE - speciale lader die bij de machine past, vaak 24, 36 of 48 volt.
     • MOTOR - Hiervoor heeft u meestal een kleine lader nodig van 0,8 - 1,0 ah.                        

DUS het is zeer belangrijk dat de lader afgestemd is op de accu's of andersom en let er altijd goed op wat u doet en doe nooit zomaar iets dit voorkomt veel teleurstellingen en kan nog gevaarlijk zijn ook, en denk eraan ROOD = + en ZWART = -


 WAT IS HET PEUKERT EFFECT?
Het lijkt eenvoudig om de resterende tijdsperiode te berekenen waarbinnen een loodaccu nog voldoende stroom levert. Eén van de manieren om dit te doen is de capaciteit van de loodaccu te delen door de ontlaadstroom. In de praktijk blijken deze berekeningen vaak niet te kloppen.

Meestal wordt de accucapaciteit bij een ontlaadtijd van 20 uur gegeven, de zogenaamde C20. Een lood accu van bijv. 100 Ah levert 20 uur lang een stroom van 5 A en hierbij zal de spanning niet onder 10,5 V (1,75 V/cel) dalen. Alleen levert een loodaccu van 100 Ah bij een ontlading van 100 A nog maar 45 Ah en zal deze accu dus maar voor een kleine 30 minuten gebruikt kunnen worden. Dit verschijnsel noemt men het peukert effect.

In de formule van Peukert wordt het effect van verschillende ontlaadstromen op het vermogen van een accu beschreven. Het effect van Peukert is dat de uiteindelijke capaciteit van een accu afneemt bij hoger wordende ontlaadstromen. Fabrikanten vermelden echter zelden deze Peukert exponent bij de technische gegevens van de accu. Een manier om te Peukert constante te berekenen is met de C-waardes van een accu, welke vaak wel te achterhalen zijn. Na invoering van de twee C-waarden (bijvoorbeeld C5 en C20) geeft de calculator een Peukert exponent. Dit kunt u "HIER" doen. 

Het zijn echter theoretische capaciteiten, met name bij zeer hoge en zeer lage stromen. Maar u kunt de verkregen waarde bijvoorbeeld gebruiken om uw lader in te stellen.


2e ACCU LADEN BIJ EURO 5 en 6
De ontwikkeling van de moderne auto heeft in de afgelopen jaren geleid tot enorme veranderingen in de manier waarop we onze voertuigen aandrijven, bedienen en onderhouden. Een van de belangrijkste onderdelen van het moderne voertuig is de dynamo, die verantwoordelijk is voor het opladen van de startaccu. In recente modellen van voertuigen, zoals euro 5/6 wagens, is er echter een nieuwe trend waar te nemen: de laadspanning van de dynamo wordt lager.

De reden achter deze verandering is te vinden in de nieuwe milieunormen die worden opgelegd aan voertuigen. Om de emissies van schadelijke stoffen te verminderen, moeten nieuwe auto's efficiënter worden in het gebruik van energie. Dit betekent dat de dynamo minder energie moet leveren dan voorheen, om ervoor te zorgen dat de startaccu niet te veel wordt opgeladen en dus de remenergie kan opslaan.

Een "slimme dynamo" is een type dynamo dat is ontworpen om de laadstroom te reguleren op basis van de behoefte van de startaccu. Dit kan betekenen dat de dynamo de laadstroom vermindert als de accu vol is, om te voorkomen dat de accu overladen wordt en beschadigd raakt. Nadeel van de slimme dynamo is dat deze geen rekening houd met een 2e accu en zal deze dan ook niet goed laden met gevolg dat deze snel defect zal gaan, meestal door sulfatering (komt door het slecht laden).

Het gevolg van deze verandering is dat de laadspanning van de dynamo kan dalen tot wel 11,5 volt. Dit is echter niet voldoende om een tweede accu in uw auto op te laden. Als u een tweede accu in uw euro 5/6 auto wilt opladen, kan dit de nodige hoofdbrekens veroorzaken. Als hier niets aan wordt gedaan, wordt de 2e accu met te weinig spanning geladen en komt deze nooit vol. Aan de andere kant kan bij het remmen de dynamospanning oplopen tot 15 volt, wat juist te hoog is. Dit betekent dat uw kostbare 2e accu een reële kans loopt om snel defect te gaan als er geen maatregelen worden genomen.

Gelukkig is er een oplossing voor dit probleem: de DC-DC laadomvormer.
Een DC-DC laadomvormer is een apparaat dat de variërende laadspanning van een slimme dynamo omzet naar een stabiel gelijkstroom (DC) spanning die gebruikt kan worden om de 2e accu op te laden en om stroom te leveren aan andere apparaten in het voertuig. Een DC-DC laadomvormer wordt tussen de startaccu en de 2e accessoire accu geplaatst en het laadprobleem tijdens het rijden van de 2e accu is opgelost. De DC-DC laadomvormer zorgt ervoor dat de 2e accu de juiste spanning krijgt en opgeladen wordt op een efficiënte manier. De laadomvormer kan de spanning en stroomsterkte regelen op basis van de behoeften van de accu en de apparaten die worden gevoed.

Dit is vooral belangrijk in voertuigen die veel stroomverbruikers hebben, zoals bedrijfswagens, servicebussen, bedrijfsbussen, koel/vries transport, campers en andere recreatievoertuigen. Als u “HIER” klikt komt u bij ons op de site bij de DC-DC laadomvormer van Xenteq.

Let op!
Wij raden aan regelmatig te laden met een acculader via het stopcontact met een minimaal vermogen van 10% van de accucapaciteit, dit omdat laden tijdens het rijden vaak niet voldoende is.
WAAROM EEN EFB ACCU BIJ EURO 5 & 6
Euro 6 is een emissienorm die is opgesteld door de Europese Unie om de uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen te verminderen. Het omvat een aantal strenge regels met betrekking tot de uitstoot van uitlaatgassen. Om aan deze normen te voldoen, moeten voertuigen worden uitgerust met geavanceerde uitlaatsystemen die de uitstoot van deze schadelijke stoffen verminderen. Een van de belangrijkste componenten van deze uitlaatsystemen is een start-stop-systeem dat ervoor zorgt dat de motor van het voertuig automatisch wordt uitgeschakeld wanneer het stilstaat. Dit systeem helpt bij het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen tijdens het rijden in de stad en in files.

Om een start-stop-systeem goed te laten functioneren, is een krachtige en betrouwbare accu nodig. Een Enhanced Flooded Battery (EFB) is een type accu dat speciaal is ontworpen voor gebruik in voertuigen met start-stop-systemen. Het is een verbeterde versie van de standaardloodaccu en biedt aanzienlijk betere prestaties en duurzaamheid. De EFB-accu heeft een versterkte positieve plaat, waardoor hij bestand is tegen de hoge laad- en ontlaadstromen die nodig zijn voor het start-stop-systeem. Bovendien is de EFB-accu beter bestand tegen trillingen en schokken, wat belangrijk is voor voertuigen die vaak over ruwe wegen rijden. Een EFB-accu heeft ook een hogere levensduur dan een standaardloodaccu, wat betekent dat hij minder vaak hoeft te worden vervangen en dus minder afval produceert. Kortom, een EFB-accu is essentieel voor voertuigen die voldoen aan de Euro 6-emissienormen en zijn uitgerust met start-stop-systemen. Het zorgt ervoor dat het systeem betrouwbaar functioneert en de uitstoot van schadelijke stoffen wordt verminderd, terwijl het ook duurzaam en efficiënt is in gebruik.

Een andere manier waarop minder uitstoot wordt bereikt, is door gebruik te maken van technologieën zoals regeneratief remmen, waarbij de remenergie wordt teruggewonnen en opgeslagen in de accu. Wanneer een voertuig met een start-stop-systeem remt, wordt de kinetische energie omgezet in elektrische energie die wordt opgeslagen in de accu. Met deze energie wordt het systeem weer opgeladen om te kunnen starten en om de elektrische verbruikers in het voertuig van stroom te voorzien, zoals de airconditioning, verlichting, enzovoort. Door de opgeslagen energie te gebruiken in plaats van deze te laten verloren gaan als warmte, kan het voertuig efficiënter worden in het gebruik van energie en kunnen de emissies worden verminderd. Dit betekent dat de startaccu van een voertuig een belangrijke rol speelt bij het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen en het verbeteren van de energie-efficiëntie.

Als gevolg van deze veranderingen wordt de startaccu van een voertuig dus niet langer alleen gebruikt om de motor te starten, maar ook als een belangrijke energie-opslagplaats voor het regeneratieve remsysteem. Dit betekent dat de accu vaker wordt gebruikt en meer stroom moet kunnen leveren om de elektrische verbruikers van het voertuig van stroom te voorzien. Een EFB-accu is hiervoor geschikter dan een standaardloodaccu omdat hij beter bestand is tegen de hoge laad- en ontlaadstromen die nodig zijn voor het regeneratieve remsysteem.

Let op!
Heeft u een voertuig met een Euro 5 of 6 motor en zit er een EFB accu in plaats dan ook altijd een EFB accu terug.
Voor auto’s en bedrijfswagens met Euro 5 & 6 klik “HIER”
Voor vrachtwagen met Euro 5 & 6 klik “HIER”

EXTRA INFO VOOR LITHIUM LIFEPO4 ACCU'S
De LFP - LifePO4 accu is ontworpen met een BMS (Battery Management System) dat de cellen in de accu bewaakt en beheert. De BMS zorgt voor een evenwichtige laadtoestand van de cellen, beschermt de accu tegen overladen en diep ontladen en bewaakt de temperatuur van de accu. Dit alles draagt bij aan een veilig en betrouwbaar gebruik van de accu. LiFePO4 accu's hebben enkele voordelen ten opzichte van andere lithium-ion batterijen, zoals een hogere veiligheid, een langere levensduur en een hogere energiedichtheid. Nog een voordeel van deze accu’s is dat ze een hogere ontladingscapaciteit hebben dan loodzuur batterijen en zijn daardoor geschikt voor toepassingen waarbij een hoge stroomafgifte vereist is.

Koppelen van de LFP:
Hoewel het theoretisch mogelijk is om meerdere LFP  batterijen te koppelen om een ​​grotere capaciteit te verkrijgen, zijn er enkele technische beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden. Wij raden aan niet meer dan 2 lithiumaccu’s (afhankelijk van het type en de toepassing) te koppelen. Een van de belangrijkste factoren bij het koppelen van LFP batterijen is de noodzaak om de batterijen in evenwicht te houden zodat onbalans voorkomen wordt. Bij het koppelen van meerdere LFP batterijen moeten deze balancerende circuits ook worden gekoppeld en in de meeste gevallen is dat niet mogelijk. Als men meer accu’s wil koppelen zou je elke accu en de BMS in een bepaalde volgorde moeten kunnen programmeren en koppelen zodat alles in balans blijft. Dit kan niet met alle lithium accu’s en daarom moet u altijd eerst informeren of dit mogelijk is. Wanneer hier geen rekening mee wordt gehouden is de kans op storingen, het uitvallen van componenten en een kortere levensduur groot.

Toepassing:
De LFP -  LifePO4 accu kan gebruikt worden voor diverse doeleinden.
Hieronder enkele verschillende toepassingen:
- kleine zonne-energie systemen
- elektrische voertuigen
- fluistermotor / elektromotor
- mobiele apparaten
- boordaccu in caravan, camper of boot
- noodstroomvoorzieningen
- en nog veel meer.
Al met al is de accu een krachtige en betrouwbare energieopslagoplossing met vele toepassingsmogelijkheden.

Het opladen:
Als je een LiFePO4-accu (lithium-ijzer-fosfaat) oplaadt is er 1 belangrijk ding waar je rekening mee moet houden, gebruik een geschikte oplader die een laadprogramma heeft voor lithiumaccu’s.

Opladen tijdens het rijden:
De ontwikkeling van de moderne auto heeft in de afgelopen jaren geleid tot enorme veranderingen. De reden achter deze verandering is te vinden in de nieuwe milieunormen die worden opgelegd aan voertuigen. Het gevolg van deze verandering is dat de laadspanning van de dynamo heel erg kan variëren en daardoor wordt de 2e accu niet meer op de juiste manier geladen en kan uw kostbare 2e accu defect gaan als er geen maatregelen worden genomen. Gelukkig is er een oplossing voor dit probleem: de DC-DC laadomvormer. Een DC-DC laadomvormer is een apparaat dat de variërende laadspanning van een slimme dynamo omzet naar een stabiel gelijkstroom (DC) spanning die gebruikt kan worden om de 2e accu op te laden en om stroom te leveren aan andere apparaten in het voertuig.

Een DC-DC laadomvormer wordt tussen de startaccu en de 2e accessoire accu geplaatst en het laadprobleem tijdens het rijden van de 2e accu is opgelost. Op deze DC-DC laadomvormer zit ook een speciale laadinstelling voor lithiumaccu’s zodat deze ook op de juiste manier geladen kan worden. Ook heeft de laadomvormer een functie als een scheidingsrelais wat er voor zorgt dat de startaccu gescheiden wordt op het moment u de motor uitzet en u nooit de startaccu kunt leegtrekken. Dit is vooral belangrijk in campers, boten en andere recreatievoertuigen die veel stroomverbruikers hebben. Als u “HIER” klikt komt u bij ons op de site bij de DC-DC laadomvormer van Xenteq.

Zorg er altijd voor dat u weet wat u doet en hoe je met de producten moet omgaan, doe NOOIT zomaar iets. Dit kan gevaarlijk zijn en geeft alleen maar teleurstelling. U mag altijd bellen.


Accu Service Holland                                           
Rondenwaard 7
5236 WD 's-Hertogenbosch (Empel)
073-6445734
[email protected]

Bankrekening nummer : 1163.85.758 Rabobank
BIC : RABONL2U
IBAN : NL56 RABO 0116 3857 58
K.v.K. : 17189374
B.T.W. Nummer : NL816920850 B01
Accu Service Holland is onderdeel van B. Smetsers Beheer B.V. 


Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen